Les regles del joc

Les regles del footgolf estan basades en el reglament del golf, però amb algunes consideracions i particularitats que fan més dinàmica l'activitat i pot arribar a més públic.

 A tenir en compte abans de començar:

 1. Els equips poden ser de màxim 4 persones.
 2. Utilitzar roba apropiada: Roba còmode, de fer esport i gorra.
 3. Sabates sense tacs.
 4. Cal apuntar els resultats i revisar-los a la targeta de resultats i esperar el seu torn.
 5. La pilota ha de ser jugada en un sol moviment.
 6. No està permès empènyer la pilota amb la part inferior del peu.
 7. El peu que colpejarà la pilota ha d'estar separat d'aquesta abans de cada cop.
 8. No es pot molestar ni distreure als altres jugadors i/o equips.
 9. Silenciar els mòbils.
 10. No es pot jugar, ni fer tocs, amb a la pilota durant el temps de la partida.

 A tenir en compte durant el joc:

 1. Després de colpejar la pilota i abans de marxar-se cap el lloc on ha arribat la pilota, cal assegurar-se d'allisar acuradament totes les irregularitats que poguessin haver-se ocasionat en el terreny.
 2. Els jugadors han de jugar sense excedir-se en el temps si darrera tenen més jugadors esperant el torn.
 3. No es podrà colpejar la pilota fins que la pilota de l'altre company s'hagi aturat completament.
 4. No es pot aturar la pilota quan aquesta està en moviment.
 5. S'ha de continuar jugant la pilota des d'on es trobi en aquell moment.
 6. No es permet moure la pilota.
  • Excepció: La pilota declarada no jugable, pel lloc on ha caigut, es pot elevar amb les mans i deixar anar dins d'un metre de distancia d'on era. Naturalment, la pilota no pot estar més propera al forat. 
 7. El jugador més allunyat del forat serà  el primer a colpejar la pilota .
 8. L'ordre de joc s'estableix sobre la base de la puntuació del forat anterior. El jugador amb la millor puntuació iniciarà per primera vegada en el següent clot, seguit pel segon, etc.
 9. Si la pilota està en perill (pilota perduda o fora del terreny ferm), s'ha de recuperar o reemplaçar en un zona de 2 passos del punt de terra més proper d'on la pilota ha desaparegut, rebent una penalització d'un cop.

Al finalitzar la partida:

 1. Verifiqui els punts per cada forat i lliuri la seva targeta a la taula d'organització.